Tom Sinding, tidligere lektor ved Helsingør Gymnasium og formand
for Museumsforeningen i Helsingør.