Jens Peter Hvidt er en af dem der samler ind til køb
af den 3-mastede skonnert ZAR, for at den kan bevares i Helsingør
Havn til gavn for borgerne.