Jette Mercuri, programredaktør og studievært, mobil 2892 9775

Flemming Vestergaard, studievært og teknik, mobil 3031 1419

Jens Kierkegaard, studievært

Celeste Villarroel, teknik