Jette Mercuri, Formand, programredaktør og studievært. Tlf. 28 92 9775

Jens Kierkegaard, studievært.

Celeste Villarroel, teknik