Jette Mercuri, Formand, programredaktør og studievært. Tlf. 28 92 9775

”Det Skarpe Hjørne” Jens Kierkegaard og Inge Weingarte

Celeste Villarroel, teknik